Към съдържанието

  • Log in with Facebook Log In with Google      Вход   
  • Регистрация
  •  


Търсене

- - - - -

Гора-градина

гора-градинагора градина екосистема пермакултура food forest edible forest плакат илюстрация

Гора-градина
Илюстрации от MollyDanielsson.com за BeaconFoodForest.org. Оригиналите са информационни плакати за посетителите на въпросната гора-градина. Илюстрират красиво някои от основните взаимодействия в мрежата на живота, работеща в гората.

На тази страница ще поместим няколко преведени илюстрации на тема гора-градина, както и встъпителна статия по темата.
Мрежа на живота в гората-градина

Качена снимка
Гората-градина е създадена по модел на горската екосистема – обвързва в една жизнена мрежа различни растения, които ни служат и за храна. Мрежата обхваща растения, животни и гъби, които си помагат не само едни на други, а и на нас. Отглеждаме цяла гора, не просто храна. Така получаваме контрол над вредителите, контрол над плевелите, наторяване, система за съхранение на вода и едно красиво място за всички.

Вижте пълният размер на плаката.
Ядливият подлес
(подлес - средновисока и ниска растителност в етажната структура на гората)

Качена снимка

Ниските растения виреят добре под високи дървета, като улавят светлина и хранителни вещества, които дърветата пропускат. В ниския слой на гората‑градина живеят много полезни животни.

Малки растения, като това ядливо гуми, приютяват симбиотични микроби в кореновата си система, които фиксират азота от атмосферата в почвата. Затова се наричат азотофиксиращи растения.

Всички растения от този слой са полезни дори в смъртта си – една трета от хранителните вещества в гората влизат в кръговрата чрез гниенето на техните листа и корени.

Растенията в подлеса са приспособени към живот на сянка. Листата им са създадени да улавят и малкото слънчеви лъчи, проникващи през високите етажи.

Ниските храсти, като малини и къпини, създават хабитат за хищници като калинката и жълтия градински паяк, които контролират вредителите.

Вижте пълният размер на плаката.

Гниещи дървета в гората

Качена снимка

Гниещите пънове и клони в гората са убежище за най-различни насекоми и гъби. Чрез порестата си структура задържат много вода през мокрите месеци и я отдават през сухите.

Земните бръмбари израстват в мократа, ронлива вътрешност на гнилия пън. Те се хранят с голи охлюви и по този начин пазят нашите растения от изяждане.

Гнилата дървесина създава хабитат за различни дървоядни бръмбари като сечковците (Cerambycidae). Те раздробяват и предъвкват дървото, опрашват цветята.

Мицелът на гъбите разгражда целулозата и лигнина в дървесината и мъртвите листа, като ги превръща в хранителни вещества, достъпни за всички растения.

Повечето горски птици се хранят с насекомите, които се възползват от гнилата дървесина. Така осигурявате храна за тях и контрол над популацията на насекомите.

Дърводелските мравки (Camponotus) изграждат колонии в гниещата дървесина. За разлика от термитите, мравките не ядат, а само надробяват дървесината, с което помагат за нейното разграждане. Мравките са и добри опрашители.

Хищните дървеници убиват вредители като плодовите мухи.

Личинките се излюпват в гнилите пънове, порастват в почвата наблизо, като се хранят с мъртвите корени на околните растения. Така разрохкват почвата и поддържат здрави живите корени. След месеци под земята, ларвите се превръщат в бръмбари и излизат на пролет.

Под всяко гниещо дърво има добри условия за живота на земните червеи и много други полезни представители на почвения живот.

Вижте пълният размер на плаката.
Подземна взаимопомощ

Качена снимка

Важни хранителни вещества като азот и фосфор са навсякъде около нас, но те са свободни – не могат да бъдат директно усвоени от растенията. Насекоми, гъби и различни микроорганизми натрупват тези вещества в процеса на компостиране и ги отделят във форма, която е достъпна за растенията. Този процес се нарича минерализиране или “фиксиране” на елементите.

Шоколадовата лилия има ядливи грудки. Цветовете й привличат опрашителите когато крушата и оманът нямат цвят.

Мицелът расте симбиотично с корените на дървото. Корените доставят въглехидрати, а мицелът, чрез огромната си подземна мрежа, връща хранителни вещества.

В тази гилдия, изградена около крушово дърво, всички растения си помагат.

Черният оман и детелината имат плътни корени и листа. В тази плетеница обикновените треви нямат шанс. Така се намалява конкуренцията с плитките корени на крушата.

Детелината е азотофиксиращо растение и може да се използва за зелено торене. Само я окосете и оставете на място.

Дълбоките корени на омана извличат хранителни вещества от преходния слой на почвата, където са недостъпни за растенията с по-плитки корени. Когато листата на омана увяхнат и бъдат разградени с помощта на насекоми, червеи и гъби, веществата могат да бъдат усвоени от крушовото дърво и другите растения в гилдията.

Вижте пълният размер на плаката.


0 Коментари