Аквапоника и хидропоника

Отглеждане на плодове и зеленчуци във водна среда (без почва), симбиотични системи с водни животни