Август е звяр и треви, градина "Въдворена" в лапите му