Към съдържанието

  • Log in with Facebook Log In with Google      Вход   
  • Регистрация
  •  


Опции за Видеото   
Снимка

Пермакултура - разговор с Михаела ЦарчинскаПермакултура е система за дизайн на устойчив начин на живот.

Кои са областите, които обхваща? Кои са етиките и принципите на Пермакултурата? Интересен разговор с много въпроси и отговори по темата.

Приятно гледане и слушане!*Видеото е запис на предаването „Свещичка“ – брой 16
http://www.zdravjivo...овор-с-михаела/

Видео оценка   - - - - -

Добра базова информация.