Към съдържанието

  • Log in with Facebook Log In with Google      Вход   
  • Регистрация
  •  


Опции за Видеото   
Снимка

Бавен ренесанс на средновековно изоставено село в Испания

село строителство заселване


Още едно съживено испанско село. Интересн коментар на разказвача.

Видео оценка   - - - - -