Вода

Форуми

 1. Напояване

  Кладенци, сонди, събиране на дъждовна вода, капково напояване, дъждуване...

  111
  Мнения
 2. Водоеми и водни култури

  Изграждане и поддръжка на езера, потоци, системи за естествена филтрация на сива вода. Растения и животни във водния биотоп.

  147
  Мнения
 3. Аквапоника и хидропоника

  Отглеждане на плодове и зеленчуци във водна среда (без почва), симбиотични системи с водни животни

  2
  Мнения