Jump to content

Преди да се регистирате и включите активно в нашите форуми, молим ви да се запознаете с темата "Какво е Без Мотика?".

bushkata

Диатомит /инфузорна пръст, кизелгур/ като инсектицид и обогатител на почвата.

Recommended Posts

bushkata

Да не се приема като директна реклама. Говорихме си за инфузорната пръст в чата - ето тема. До сега не съм срещала оферта за големи количества, за това публикувам тяхната информация за диатомита, както и цените им.

Натурален източник на силиций.
Диатомит-основнa информация
Колко важни за теб са диатомитите? Няма значение, дали си чувал за тези организми - те са важни за теб,
за доброто ти самочувствие и за съществуването ти. Човешката раса не би могла да съществува – поне в
такава форма, каквато познаваме – ако не съществуваха диатомеите. Много важно е да имаш информация
за тези организми и да знаеш, защо са толкова специални. Хората в днешно време създават опасност за
собственото си съществуване, унищожавайки най-важния организъм, живеещ на Земята - диатомеят.
Диатомеят представлява едноклетъчен организъм, толкова малък че, за да бъде забелязан, трябва да бъде
уголемен хиляди пъти. Диатомеите присъстват във всичките видове вода на земята - както сладка, така и
солена. Присъстват дори във влажните почви. Този организъм е вид фитопланктон - основна храна за
създанията във водната среда. Може да бъде наречен “морска трева”. Присъствието на по-високи форми
на живот във водната среда зависи от присъствието на диатомеите в значителни количества. Без тях тези
форми на живот не биха могли да съществуват. Диатомеите са толкова плодовити, че ако се съберат
всичките и се сложат на единия край на везната, а всички други организми обитаващи сушата на другия й
край, то организмите от сушата ще се намерят високо във въздуха. С други думи, диатомеите са
значително повече от всички организми живеещи на сушата. Диатомеите фотосинтезират и произвеждат
по-голямата част от кислорода на земята.
Залежите на диатомит в света не са рядкост, но изключително рядко се срещат такива с хранително
качество - които могат да бъдат консумирани както от хора, така и от животни. За тази цел е важно
диатомеите (скелетите на кремъчните водорасли) да имат правилна форма на черупките, голяма твърдост,
малка чупливост и да не бъдат замърсени с нежелани субстанции от утаечен произход. Диатомеят трябва
да е с форма на дебелостенен цилиндър със система от многобройни, изключително малки дупчици в
стените, които позволяват съвършена абсорбция на течности.
Също така диатомитът трябва да произхожда от сладки води, понеже сладководният диатомей притежава
по-твърд и по-малко чуплив скелет, отколкото този със соленоводен произход. Соленоводните залежи
съдържат смесени видове диатомеи с нееднородна форма и примеси на други утаечни субстанции. Някои
залежи, които са годни за консумация, съдържат определени количества утаечни съставки (например
глинести минерали), а това може да намали ефективността на въздействието им. В зависимост от
произхода на находището, глинестите минерали могат да присъстват в такива количества, че да блокират
отворите на вкаменените скелетчета на диатомите. Това сериозно редуцира ефективността на действието
на диатомита. Залежите с висока чистота са голяма рядкост. Две от тия находища се намират в Испания
и са от сладководни басейни.
Днес диатомитът се използва в няколко направления
1. Като натурален екологичен обогатител на почвата- био тор, доставяйки на почвата 38
олигоелементи и минерали. Не токсичен и може да се използва в Био земделието
2. Защитава растенията от слънчевата радиация.
3. Използва се като натурален инсектицид както за растения така и за животните.
4. Използва се за борба с охлюви, кърлежи, мравки, насекоми и други подобни.
5. Одобрен е в Европейския съюз като хранителна добавка за фуража - Е 551 С
6. Използва се в хранителната индустрия като филтриращо средство, за филтриране ан вода,
бира вино и др.
Диатомитите като подобрител на почвата
Диатомитът има качеството да бъде един натурален и активен почвен подобрител. Доставя на
почвата 38 олигоелементи и минерали, които са жизнено важни за метаболичните процеси на
растенията. Диатомитът е един ефикасен почвен подобрител, тъй като не е токсичен.
Предназначен е за възстановяване на хранителните елементи в почвата изгубени в следствие на
дългото ползване и използването на химически продукти.
Може да се използва при плодове и зеленчуци непосредствено преди узряването и събирането
на същите, тъй като не остава никакви хим, остатъци. Нанесен върху листата, предпазва
растенията от слънчев удар и от ултравиолетовите лъчи.
Диатомитната пръст дава успешни резултати при опити с палми, ливади, захарна тръстика.
Какао, плодни дръвчета, зеленчуци, цветя, ядливи гъби и др.
Диатомитът е признат като екологичен продукт в многобройни страни по света. Разрешен и
сертифициран е за използване в Биологичното земеделие и животновъдство.
Някой от качеставта на диатомитите в земеделието.
1. Подобрява физико - химичните свойства на почвата.
2. Неутрализира токсичните елементи в почвата и регулира киселиноста.
3. Оптимизира плодвитоста на почвата подобрявайки задържането на влагата в нея.
4. Поддържа нутриентите в налична форма за по добра асимилация о растенията
5. Доставя капацитет за по голямо съхранение и разпределение на въглехидратите,
необходими за развитието на растението, чрез една по добра фотосинтеза.
6. Продуктът е сигурен в Биологичното и конвенционалното производство.
Дози за приложения :
Като подпбрител на почвата – разпръсква се чрез разпрашване върху терена при концентрация 2
кг на декар в зависимост от терена и климатичните условия. Също може да се нанесе и чрез
разреждане с вода / 2 % разтвор/ 2 кг на 100 литра вода.
Действие на диатомита като инсектицид
Диатомитът е много ефикасен в борбата срещу многобройни насекоми като: хлебарки, комари,
мухи, скакалци, кърлежи, бълхи, паяци, гъсеници, охлюви, въшки, житоядци и др. Диатомитът
се нанася или директно върху насекомите или по местата където обитават.
Диатомитът от само себе си е един натурален инсектицид. Действието му като инсектицид е
физико – механичен, а не контактен или чрез поглъщане както са другите химични
инсектициди, който завършват своето действие замърсявайки почвата, растенията, животните и
хората. Казва се че действието му е физико – механично, защото микрокристалните и добре
изострени раздробени частици се прилепват към тялото на насекома и неговите ларви ,
предизвиквайки смърта им от дехидратация пробивайки хитиновата обвивка на скелета,
разрушавайки неговата структура и абсорбирайки всички телесни течности.
Мощната сила на диатомита като инсектицид е подсилена от наличието на малко количество
пиретрини в състава му, предизвиквайки възпаления в нервната система на насекомите.
Основната разлика в сравнение с химичните инсектициди е , че не генерира резистенция на
насекомите към диатомита. По голяма част от насекомите са студенокръвни.
Топлокръвните животни имат една кератионва обвивка която не може да бъде повредена от
диатомитите, затова в никакъв случай не може да им навреди, противно на химичните
препарати. Диатомитната пръст не съдържа отровни вещества , което я прави безопасна и
сигурна за използване от хората.
Начин на нанасяне
Може да се нанесе по два начина, чрез сухо или мокро нанасяне. При мокрото се прави 2 %
разтвор с вода или на 100 л вода 2 кг диатомит. При сухото се посипват добре листата на
третираните култури, до 2 кг на декар. За борба с охлюви и други вредители в градините , се
поръсва по обилно около корените на растението или междуредията.
Диатомита в животновъдството
Диатомитът е одобрен от Европейската комисия в чл. 17 на Регламент ЕС/1831/2003 като
добавка за животинска храна . Обозначава се като Е 551 С- силициев диоксид. Предназначен е за
всички видове фуражи, като подобрява храносмилателните процеси и действа антибактериално
и паразитно.
В хранителните процеси :
1. Забавя чревния транзит, постигайки така една подобра абсорция на хранителните
елементи.
2. Постига една по добра калцификация на костите, избягвайки фрактурите при
манипулация на животното. Стимулира правилния растеж на костната система.
3. Отслабва хранителните разтройства
4. Алуминиевият силикат действа като прилепител за микротоксините предизвикани от
гъбичните инфекций.
5. Предотвратява диарията , изчиства течните изпражнения и намалява риска от появата на
язви.
6. Подобрява се качеството на получената животинска тор чиста от бактерий и паразити.
7. Подобрява се качеството на яйцата при кокошките
Като добвка към фуража се използват следните дозировки :
2-3 % смес. Или на 100 кг фураж 2 -3 кг диатомит
Диатомитната пръст се използва за обеззарзяване на кокошкарници, краварници, конюшни и
други животински помещения, подобрявайки качеството на живот на животните.
Може да се нанася и директно върху самите животни. При овце, крави коне и др действа против
нападението на кърлежи, бълхи и др подобни. При кокошките може да се напрускат и местата
където се снасят яйцата.
Използван като добавка към фуража, доставя необходимото количество натурален калций.
Предотвратява овлажняването на фуража,благодарение на свойството му да задържа влагата.
За дезинфекция на самото животносе слага 1 гр на килограм живо тегло. ДА се избягва
попадане в очите.
При работа с диатомита се препоръчва използването на предпазна маска за устата и очила . При
попадане в очите да се потърси незабавна лекарска помощ
Химичен състав
CO3CA 34,50 ± 0,5 %
SiO2 62,00 ± 2,0 %
Al2O3 01,40
Fe2O3 00,72
Други минерали и олигоелементи - 1,40 %

 

За повече информация пишете на следния мейл
biolifeimpex@mail.bg
Радослав Елефтеров
Био Лайф импекс ЕООД
Велико Търново
тел 0034 671134756 / Испания
тел в Бг 0882962652


Цени на дребно за краен клиент с ДДС

Кофичка 5 кг- 45 лв с ДДС


Хартиена торба 25 кг микронизиран от 2- 8 микрона – 120 лв - до 5 торби

Хартиена торба 20 кг микронизиран под 2 микрона - 130 лв до 5 торби

над 5 до 15 торби се прави 5% отстъпка

от 15 торби нагоре се прави 7 % отстъпка
пример 16 торби по 130 лева = 2080 лв – 7 % = 1944 лева, така един кг излиза на 6,5 лева

За дистрибутори и фабрики за фураж цените са други, Там има мин коли4ество 1 палет.

 

(Диатомита който е микронизиран и е по 20 кг, става да се разрежда с вода и да се нанася с пръскачката.. А също и от него меже да се хапва.)

 

ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!

Тъй като унищожава насекомите, то и пчелите  са под опасност при попадане на по-голямо количество върху тях. Затова се забранява третиране на овощни дръвчета по време на цъфтежа, за да не попадне върху пчелите. Най добре е след цъфтеж. За успокоение, веднъж нанесен като разтвор и изсъхнал по дърветата или зеленчуците , и след като изсъхне не е опасен за пчелите.

 

 

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Евелина

При моето куче прякото нанасяне на диатомит върху кърлеж нямаше никакъв ефект. Песът се беше сдобил с кърлеж на стратегическо място и не даваше да се пипне, но ,понеже диатомитът не щипе и не се усеща като дискомфорт , кучето позволяваше ръсене с диатомит на мястото. Ръсих го три-четири пъти до пълно скриване на кърлежа под пласт диатомит и.. нищо , нито се пусна кърлежа , нито умря , даже порасна. Накрая успях да го извадя и си беше в добро здраве гадинката.

Ръсенето с диатомит по кучето преди разходка из храсталаците може и да помага малко , но може и да са донесени по-малко кърлежи в къщи поради други фактори, не мога да преценя. Намаляха донесените кърлежи.

Против голи охлюви помага , спряха да пасат там , където ръсих. Само се чудя : "лошите" голи охлюви ги боде диатомита , а "добрите" дъждовни червеи как се чувстват? Сигурно и тях ги боде, не са много различни. ( през пролетноте нощи в двора ни изпълзяват на повърхността дъждовни червеи с размера на малък смок :) )

  • Харесвам 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
bushkata

Доколкото разбирам от клипа, действа бавно - убива (това, което е снимано на клипа) за 48 часа.
В тази връзка, нез нам дали би действал отблъскващо на кърлежи и бълхи.
Странно, че не е подействал на закачения кърлеж. Дали би имало някаква разлика, ако беше нанесен на мокро върху него? Възможно ли е да се е изтръскал диатомита и да не е останало по смучещата гад?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Боби Димитров

Да вметна, че Елефтеров е доста гръмогласен по ФБ с обявите си за диатомит... леко съм скептичен към обяснението, че само фракцията определя кой може да се консумира, но това е друга тема. Под 80-100 лв за 5 кг FOOD GRADE диатомит, цена на дребно, не мисля, че е реалистична?

 

Това също може да ви е интересно, там съм дал един линк, който на практика показва, че всички твърдения за здравните ползи от диатомита са необосновани:

https://www.facebook.com/groups/400183860145393/permalink/468034536693658/

 

Бях дал другаде един линк към форум дискусия по темата с хора биохимици, които на практика оборват възможността да се извлича нещо от нашия огранизъм от диатомит, който е инертен, но остава уж детоксикацията като употреба...

 

За бълхите специално знам от познати в САЩ че действа безотказно, но не е мигновено. В един момент имаха над 20 котки на двора и с три малки деца беше драма, непрекъснато пъпки. Нямам личен опит, но до колкото разбирам механизма, диатомитът действа по два начина - изсушава насекомото и го убива / заклещва се по ставите на движещите се насекоми и ги накълцва. За кърлежа бих предположил че не се движи особено като е хванат и докато има приток на кръв едва ли ще изсъхне.

 

От същите хора знам, че кърлеж пада от котка/куче при напръскване с оцет.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Радослав Елефтров

Здравейте. За да ми е по лесно се регистрирх в форума. Така сега да ви отговоря на вси4ки скептично настроени кум диатомита и цените. Евелина може би когато кърлежа е вече в кучето, то тои си се храни с кръвта и малко по трудно може да подейства. И във видеото е показано че не действа веднага а след часове. Механизмът на действие е описан и няма да го обсъждам сега. Относно ка4еството на твоя диатомит дето си си купила за ку4ето, не мога да дам гаранция. Аз давам за това което предлагам. Ако този който си си купила е препакетиран в бг , нормално е да не действа, ако са сложили обработен или калциниран диатомит. По прнцип такув се внася от Китай за без пари.

 

Боби ако ти искаш може да ми дадеш 100 лв за 5 кг, няма да ти откажа. Но защо сте толкова скепти4ни в тази България. Аз съм директния търговец за Бг на испанската фирма производител. Фирмата а както и аз имам всички техни сертификати и анализи за състава и за употребата му. Имам и медицински сертификат че нашия диатомит не предизвиква силикоза на дробовете. Имам и пълния анализ на хим състав, но това са документи които не съм длъжен да показвам на кои било, а само на официалните органи. Относно цената, моята цел е да предлагам на бг пазара евтино и качествено и проверено. Диатомита ми има и сертификат за Био земеделието на испанската сертифицираща организация. Защо цените не са високи, за да могат пове4е хора да си го позволят. Всеки ден постояно се убеждавам 4е колкото е по бедна една страна толкова по скъпи трябва да са стоките. Имах една публикация в една група 4е предлагаам испанско био вино на цена от 6 до 9,50 лв . Много хора пак се нахвърлиха 4е не е възможно да е био и толкова евтино, накрая за една седмица имах 10 кашона поръ4ка. Имам и вино без добавени сулфити за 9,50 лв ами хората накрая останаха доволни. И защо да вдигам цените ми кажете. .Относно хранителната чистота на диатомита, само 5 са находищата в света с такава 4истота и то от сладководни басейни. Едното е в Испания а другите са в Южна Америка. Едната диатомея която е на бг пазара като хранителна добавка е английска на фирмата JJMINERALS но те нямат мини а само я прекопуват и пакетират, купуват и испанската. Нашия диатомит е регистриран в Евросъюза като добавка за фуражите. Да добавя относно червейте, не им вреди. Диатомита се използва и като подобрител на почвата.

 

Засега до тук с инфото. Ако някои има въпроси , да задава, каквото знам ще кажа, а ако незнам ще питам. Ако някой иска да си вземе диатомит да има в предвид 4е ще бъде в бг към края на месеца. Сега си подготвям склада.

 

Поздрави на всички и бъдете Благословени

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създай нов акаунт или се впиши, за да коментираш

За да коментираш, трябва да имаш регистрация

Създаване на акаунт

Присъедини се. :) Регистрацията става бързо!

Регистрация

Вход

Имаш акаунт? Влез оттук.

Вход

  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    В момента само ти разглеждаш тази страница.

×
×
  • Създай нов...

Информация

Поставихме cookies на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване